Mobirise

ADRESS
Tyrgatan 2, Stockholm
11427
KONTAKT
Email: bierkan@gmail.com
+468204250
VILL DU BLIR MEDLEM?

Medlemsavgiften kostar 1000 kr per år (från augusti till juni).
Man kan betala beloppet med kontant eller plusgiro till vårt konto:
Kontonr: 6394464-9